Tarief & vergoeding

Tarief

In 2020 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ, met inachtneming van het onderstaande. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico (in 2020 € 385).

Op basis van uw klachten heeft de huisarts ingeschat of u al dan niet een diagnose op psychisch gebied heeft welke voor vergoeding in aanmerking komt (denk hierbij bijvoorbeeld aan een depressie of angststoornis). Deze diagnose is in de verwijsbrief aan u meegegeven. Als deze diagnose door mij wordt bevestigd, wordt (op basis van de ernst van de klachten) een kort, middel, intensief of chronisch product afgesproken. Aan elk product hangt een bepaald aantal minuten. Hieruit worden de gesprekken betaald, maar ook andere zaken zoals administratie, rapportage, telefonisch overleg of mailverkeer. Afhankelijk van het product zal de maximale behandelduur 5,8 of 12 gesprekken bedragen.

Niet alle stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo zijn aanpassings-
stoornissen, werk- en relatieproblemen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering
(o.a. VVAA en PNO). Het standaardtarief (particuliere nota) is € 92,50 voor een consult van 45 minuten.

Met alle verzekeraars heb ik contracten afgesloten, wel kan het zijn dat in de loop van het jaar het door enkele zorgverzekeraars opgelegde omzetplafond is bereikt. In dat geval kan ik u doorverwijzen naar een collega.

Afhankelijk van uw verzekering wordt de nota naar u, dan wel naar uw verzekeraar gestuurd. In alle situaties blijft u eindverantwoordelijk voor de betaling.

Annulering

Mocht u een afspraak niet na komen, dan verwacht ik 24 uur voor aanvang van het consult een afzegging. Bij niet tijdig afmelden wordt het particuliere tarief bij u in rekening gebracht.