Tarief & vergoeding

Let op: sinds 2022 geldt een nieuw vergoedingssysteem, het zorgprestatiemodel. Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over dit model.

Tarief

In 2023 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ, op voorwaarde dat de verwijsbrief van uw huisarts een diagnose bevat die voor vergoeding in aanmerking komt. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten heeft de huisarts ingeschat of u al dan niet een diagnose op psychisch gebied heeft welke voor vergoeding in aanmerking komt (denk hierbij bijvoorbeeld aan een depressie of angststoornis). Deze diagnose is in de verwijsbrief aan u meegegeven. Als ik deze diagnose na de intake bevestig, maak ik vervolgens een inschatting van de verwachte intensiteit en de duur van de behandeling.

Met alle verzekeraars heb ik voor 2023 contracten afgesloten, wel kan het zijn dat in de loop van het jaar het door enkele zorgverzekeraars opgelegde omzetplafond is bereikt. Is dat het geval bij aanmelding, dan kan ik u doorverwijzen naar een collega.

Onvergoede zorg

Niet alle stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo zijn aanpassings-
stoornissen, werk- en relatieproblemen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.
Het praktijktarief (particuliere nota) is € 115 voor een consult van 45 minuten.

Annulering

Mocht u een afspraak niet na komen, dan verwacht ik 24 uur voor aanvang van het consult een afzegging. Bij niet tijdig afmelden wordt het particuliere tarief bij u in rekening gebracht.


Nieuw vergoedingssysteem sinds 2022: Zorgprestatiemodel

Sinds 2022 is in de GGZ een nieuw bekostigingssysteem van kracht: het zorgprestatiemodel. Dat betekent voor u dat u maandelijks van uw zorgverzekeraar gespecificeerde nota’s ontvangt. Het tarief per consult wordt bepaald door de duur en aard van het consult. Er gelden verschillende tarieven voor o.a. diagnostiek, therapiesessies, emailcontact en intercollegiaal overleg. Deze gespecificeerde tarieven zijn terug te vinden op uw nota. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft maximumtarieven vastgesteld. Zorgverzekeraars vergoeden hier 80-96% van aan de psycholoog. U krijgt de behandeling volledig vergoed, maar de zorgverzekeraar verrekent de kosten wel met uw jaarlijks eigen risico.

Hieronder volgen de tarieven die door mij het meest gebruikt zullen worden:

  • intakegesprek: diagnostiek 60 minuten – max. NZA tarief € 170,81
  • intakegesprek: diagnostiek 45 minuten – max. NZA tarief € 148,81
  • behandeling 45 minuten – max. NZA tarief € 126,49
  • behandeling 60 minuten – max NZA tarief € 150,22
  • kort intercollegiaal overleg – max NZA tarief € 23,21

Wilt u meer weten over de nieuwe bekostiging, klik dan hier.