Kwaliteit

Registraties
Als gekwalificeerd gezondheidszorgpsycholoog ben ik lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en ben ik gebonden aan de beroepscode. Ook ben ik aangesloten bij de VGCT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie) en geregistreerd als EMDR Europe practitioner bij de Vereniging EMDR Nederland.

Bij het ministerie van VWS sta ik wettelijk geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog en ben daarbij opgenomen in het BIG register.

Ik neem regelmatig deel aan bij- en na scholingscursussen en verschillende intervisiegroepen. Verder ben ik aangesloten bij de NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie).

Ik ben aangesloten bij het landelijke therapeutennetwerk van ARQ IVP. In dat kader begeleid en behandel ik mensen die onder andere te maken hebben gehad met ingrijpende gebeurtenissen op het werk.

Kwaliteitsstatuut

Dossier en privacy
Alles wat u met mij bespreekt is vertrouwelijk en valt onder de privacywet. Er wordt geen informatie aan derden verstrekt zonder uw toestemming. Raadpleeg voor een gedetailleerde beschrijving van de wijze van verwerking van persoonsgegevens het privacy statement.

Klachten
Bent u niet tevreden over uw behandeling? Dan kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Mogelijk is sprake van een misverstand wat in een gesprek uit de weg geruimd kan worden. Als dit niet tot een goede oplossing leidt dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de LVVP.