Behandeling

De zorg is laagdrempelig, persoonlijk en professioneel. In alle therapieën staat u als cliënt centraal. Ik streef ernaar geen of zo min mogelijk wachttijd te hanteren.
Met alle verzekeraars zijn in 2020 contracten afgesloten, zodat de hulp (deels of geheel) vergoed wordt (zie tarief & vergoeding).
Na aanmelding vindt de intake plaats. Hierin wordt het probleem geïnventariseerd en de hulpvraag helder gemaakt. Ook worden gegevens over de leefsituatie, gezondheidstoestand, persoonlijkheid en achtergrond nagevraagd.
Zo nodig kunnen vragenlijsten worden gebruikt. Op basis van de aard, ernst en problematiek wordt ingeschat of de klacht binnen de eerstelijnssetting te behandelen is of dat u doorverwezen moet worden voor intensievere psychologische hulp in de tweede lijn.
Met uw toestemming kan overleg met de huisarts/verwijzer plaatsvinden.

Tijdsduur

Een individueel therapiegesprek duurt 45 minuten, voor relatiegesprekken kan een dubbel consult van anderhalf uur worden afgesproken. Gemiddeld zijn 8 behandelingen voldoende om op eigen kracht verder te kunnen.

Therapievormen

De volgende therapievormen kunnen (al dan niet in combinatie) plaatsvinden:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Inzichtgevende therapie
  • Psycho-educatie
  • Systeemtherapie
  • EMDR
Afsluiting

Als de doelstellingen zijn bereikt, wordt de behandeling in overleg met u afgesloten. De therapie wordt geëvalueerd in een afsluitend gesprek. Met uw toestemming kan een afsluitbericht naar de huisarts worden gestuurd.