Behandeling

De zorg is laagdrempelig, persoonlijk en professioneel. In alle therapieën staat u als cliënt centraal. Ik streef ernaar geen of zo min mogelijk wachttijd te hanteren.
Met alle verzekeraars zijn in 2024 contracten afgesloten, zodat de hulp (deels of geheel) vergoed wordt (zie tarief & vergoeding).
Na aanmelding vindt de intake plaats. Hierin wordt het probleem geïnventariseerd en de hulpvraag helder gemaakt. Ook worden gegevens over de leefsituatie, gezondheidstoestand, persoonlijkheid en achtergrond nagevraagd.
Daarnaast worden vragenlijsten ingezet en kunnen E-Health modules worden aangeboden. Aan de hand van de aard, ernst en problematiek wordt ingeschat of de klacht binnen de Basis GGZ te behandelen is en hoe lang en intensief de behandeling zal zijn. Het kan zijn dat u doorverwezen moet worden voor intensievere psychologische hulp naar de Specialistische GGZ.
Met uw toestemming kan overleg met de huisarts/verwijzer plaatsvinden.

Tijdsduur

Een individueel therapiegesprek duurt normaliter 45 minuten en kan desgewenst ook online plaatsvinden. Voor een intake/diagnostiekgesprek en EMDR-sessies kan soms meer tijd worden ingeruimd. Gemiddeld zijn 8 behandelingen voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. Het totaal aantal sessies is maximaal 12, afhankelijk van de ernst en aard van de problematiek.

Therapievormen

De volgende therapievormen kunnen (al dan niet in combinatie) plaatsvinden:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Inzichtgevende therapie
  • Psycho-educatie
  • EMDR
  • BEPP
Afsluiting

Als de doelstellingen zijn bereikt, wordt de behandeling in overleg met u afgesloten. De therapie wordt geëvalueerd in een afsluitend gesprek. Met uw toestemming kan een afsluitbericht naar de huisarts worden gestuurd.